Mozgástudomány

meghatározás

A tudományok képzése mellett a mozgástudomány a sporttudomány egyik ága, és az általános és a speciális mozgáselmélet összeolvadásából származott.
A mozgások tudományos megfigyelésére és kutatására szentelt.

A mozgástudomány osztályozása

RÖTHIG szerint a testmozgástudomány 3 osztályra oszlik.

 • Pedagógiai-normatív koncepció
 • Kibernetikus rendszer-elméleti koncepció
 • Integráló-funkcionális koncepció

A mozgástudomány a pedagógia szempontjából

Ebben a koncepcióban az a kulcskérdés, hogy a teszt személy mikor fogadja vagy nem reagál bizonyos motoros tanulási célokra. Ennek megfelelően a ontogenezis az oktatás keretein belüli mozgás vizsgálatának szerves része.

A sarokkövek a következők:

 • Jellemző a motoros tanulásra
 • A sporttechnikák történelmi fejlődése
 • Képzés mozgásszemlében
 • Az ismeretek alkalmazása az órában

Ön is érdekli ezt a témát: Mozgási oktatás

A mozgás tudománya a kibernetika szempontjából

A kibernetika az emberekkel foglalkozik, akik információs feldolgozó rendszerként sportolnak. Az információszerzés és a belső folyamatként történő feldolgozás előtérbe kerül ezzel a megközelítéssel.

További információ a témáról:

 • Mozgáskoordináció
 • Koordinációs készségek

A mozgástudomány megközelítései

Mozgástudományi szempontból a mozgás sokszínű koncepcióját különböző szempontokkal kell bemutatni. A mozgás nem feltétlen külső megjelenése, hanem belső ellenőrzési és szabályozási folyamatokat igényel (a mozgás belső aspektusa), amelyek vizsgálata a külső szempontok elemzése mellett a mozgástudomány egyik fő feladata.

A mozgás fogalmának különböző szempontjai a mozgástudomány kutatásának kánonjában.

 • Morfológiai megközelítés
 • Biomechanikai megközelítés
 • Funkcionális megközelítés
 • Empirikus-analitikus megközelítés

Ön is érdekli ezt a témát: Biomechanika

Morfológiai megközelítés

Ez a tudomány előtti módszer a mozgások közvetítésére szolgál.
A mozgás a tiszta megjelenésre redukálódik, és elhanyagolják azt a tudást, hogy a mozgás hogyan történik. A morfológia célja információkkal szolgál útmutatás és korrekció céljából. A mozgás leírása nagyon differenciált, de csak a kívülről látható mozgás tekintetében. A mozgás sebessége, a mozgás erőssége, a mozgás tartománya, a mozgás állandósága, a mozgás pontossága, a mozgás áramlása és a mozgások összekapcsolása a morfológia leírására szolgál.

Funkcionális megközelítés

Az emberi cselekedetek nem pusztán mechanikai, fizikai és pszichológiai szempontból érthetők meg.
A neurofiziológiai szempontok fontosak az emberi mozgások előfordulása szempontjából, de ha teljes mértékben elemezni szeretné az atlétikai mozgást, akkor a mozgásoknak először jelentést kell kapniuk. A mozgás funkcionális aspektusát nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A mozgástudomány jellemzője

 • Empirikus tudomány: A mozgástudomány empirikus tudomány, mert az ismeretekre törekszik és a valóságban található meg. Példaként említjük az egyes tudományágak technikai fejlesztéseit.
 • Keresztmetszeti tudomány: A mozgástudomány az egyik keresztmetszeti tudomány, mivel a sporttudomány más alterületeinek (fiziológia, szenzor-motoros funkciók, pszichológia stb.) Eredményeire támaszkodik.
 • Alkalmazott tudomány: A mozgástudomány mint alkalmazott tudomány, mert igyekszik a megszerzett ismereteket a valóságban megvalósítani. Csak ez az alkalmazás teszi lehetővé az egyes módszerek érvényességének ellenőrzését.
 • Integráló tudomány: Ellenőrzi és megkérdőjelezi más tudományok eredményeit.

A mozgalom

Az atlétikai mozgások megértése és leírása érdekében először részletesebben meg kell magyarázni a mozgás fogalmát. Általában úgy értjük, hogy a mozgás a tiszta megjelenést jelenti. Kizárólag kívülről nézünk a mozgásra, és belső törvények nélkül cselekszünk.

Szerkezet:

 • Mindennapi mozgás: mindennapi mozgásokhoz, például A séta / kocogás egy automatizált mozgás, amely nem igényel gondolati folyamatokat.
 • Munkamozgások: például Az összeszerelő vonal munkája mindennapi mozgás, amelynek célja egy ismétlődő folyamat működése.
 • A célmozgások a fizikai aktivitás termékéhez kapcsolódnak (fogyáshoz vagy az egészséghez)
 • A sportmozgások az egyszerű, kombinált vagy összetett versenymozgások egyik formája.
 • Az arckifejezések és mozgásmozdulatok formájában kifejezett mozgások kifejezik a hangulatot és a kommunikációt.

További információ a témáról:

 • Sújt veszteni
 • Egészség

További megkülönböztetés a sportmozgáson belül

 1. Gyors és lassú mozgások (száraz és séta)
 2. Általános és speciális mozgások (Futni vs. A kéztámasz átfedése)
 3. Nyitott és zárt mozgások (ütés kézilabda és akadályok között)
 4. Bruttó motor és finom motoros mozgások (kezdők vs fejlett)
 5. Nagy és kicsi motoros mozgások (tenisz és darts)
 6. Tudatos és automatizált mozgások (célba lőtt, foci vagy gyaloglás)

A motoros készségek kifejezés

A biológiai területen a motoros készségek az emberi test mozgási tényezőinek tanítását szolgálják. A motoros készségek mindazok, amelyeket egy mozgásban nem látsz.
Egy tipikus példa, amelyben a motoros képességek és a mozgás közötti különbség megmutatkozik, a torna keresztmetszete. Az izmok számára a kereszteződés a legnagyobb feszültséget jelenti, bár a mozgás kívülről nem látható. A motoros készségek neurocibernetikus tulajdonságokat tartalmaznak, amelyek magukban foglalják a tudat tartalmát is. A mozgás viszont objektív módon változtatja meg a testtömeg helyét és időjét.

Mi az alkalmazott mozgástudomány?

Az Alkalmazott Mozgástudományok alapképzése külön fokozat. A szálloda többek között a Regensburgi Egyetemen és a Chemnitzi Műszaki Egyetemen kínálkozik.
A kurzus középpontjában a tudás átadása a mozgástudománytól a tényleges alkalmazásig terjed, például edzési, sport- és mozgásprogramok fejlesztésére. A képzés lehetővé teszi a diplomának, hogy számos intézményben dolgozzon, például gyógy- és rehabilitációs klinikákon, sportklubokban, egészségügyi központokban vagy oktatási intézményekben.

Mi az a mozgástudós?

A mozgástudósok az emberi motoros készségek működésével és a mozgás különféle szempontjaival foglalkoznak tudományos és gyakorlati szinten.
Tudományosan megalapozott mozgásterápiás programokat fog kidolgozni a megelőzés, a képzés és a rehabilitáció összefüggésében. A mozgástudósok szorosan együttműködnek a sport, az egészség és a táplálkozás más szakembereivel, és kidolgozzák, értékelik és optimalizálják a mozgáskoncepciókat sokféle célcsoport számára.

A mozgástudósok tudományosan dolgozhatnak és előmozdíthatják a programok kutatását és fejlesztését, de gyakorlatban is dolgozhatnak, például egészségügyi klinikákban, rehabilitációs központokban, sportklubokban, panziókban vagy ápolási otthonokban, vagy önállóan oktatók és tanácsadókként dolgozhatnak. A mozgásszakértő képzés általában magában foglalja a főiskolai végzettséget és az azt követő mesterfokozatot.

Mozgásszakértővé váló tanulmányok

A mozgástudományi kurzust egyetemi vagy Bachelor fokozattal végzik.
Bár mindkét kurzus tartalom szempontjából nagyon hasonló, vannak apró különbségek például a művészeti és tudományos szempontok súlyozásában. Számos más kurzus is foglalkozik a testmozgás tudományának témájával, például a sporttudományi tanfolyam. A részletekért részletesen foglalkozni kell a különféle műszaki főiskolák és egyetemek ajánlataival.

Általában véve a Mozgástudományi Tanfolyamon a szokásos tanulmányi idő hat félév. A jelentkezőkre vonatkozó követelményeket az egyetemek határozzák meg, a befogadás előfeltétele a legtöbb esetben a sportképességi teszt és / vagy a kognitív teszt. A kurzus a mozgástudomány különféle témáinak kezelésére irányul, ideértve a biomechanikát, a képzéstudományt, a sportgyógyszert, a sportfiziológiát, a pszichológiát, a pedagógiát és mások.
A főiskolai végzettség lehetővé teszi a diplomások számára, hogy karriert folytassanak a mozgástudományok területén, és lehetővé teszi számukra, hogy folytatják tudományos képzésüket a mesterképzés részeként.

Mi a mozgáselmélet?

A mozgáselmélet az izom-csontrendszer, a mozgások sorrendjének és az emberi mozgás alapjainak tanulmányozása. Különös figyelmet fordít a sport mozgása.
A kinetikában megvizsgálják az izom-csontrendszer fiziológiai és anatómiai elemekből álló tulajdonságait. A mozgási sorozatokat elemezzük és optimalizáljuk azzal a céllal, hogy a mozgás hatékonyabb és sérülésmentes legyen. E célból a mozgásokat különféle minőségi jellemzők alapján írják le és értékelik.
A mozgáselmélet az oktatás, a testnevelés és a sporttudomány különféle tantárgyainak része. A mozgástudomány és a mozgástudomány tudományos ismeretei képezik a rehabilitációs programok, a sportprogramok és a megelőzés alapját.

További információ a témáról: Mozgáselmélet

Általános mozgáselmélet

Az általános mozgáselméletben keresztsport-módszereket keresnek.
Összefoglalja az összes adatot, és rendszerezi azt, hogy mi az összes mozgáselmélet közös. Példa: Az intervallumos edzés kezdetben az atlétikai tudományágak kitartását javította, majd számos más sportágban (úszás, kézilabda stb.) Edzési módszerként is felhasználták. Az általános mozgáselmélet hasonlóságokat keres az egyes sportágakban.

Különleges mozgáselmélet

A speciális mozgáselmélet az egyes tudományágak gyakorlatából alakult ki.
Kiváló példa a Fosbury flop a magasugrásból. A laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy az előre-flop technika lenne a legjobb módszer a rúd átlépésére, de ezt a technikát nem lehet a gyakorlatban alkalmazni. Itt vezet a sport gyakorlata.